DREPT CIVIL

Drept Societar

 • acordarea consultantei si asistentei prealabila in legatura cu constituirea unei societati, forma de societate, structura capitalului social si actionariatului
 • întocmirea actelor constitutive si a celorlalte documente necesare constituirii societatii, servicii de înmatriculare a societatilor, de infiintare de sucursale, reprezentante, puncte de lucru
 • consultanta si asistenta privind actele si registrele societatii, adunarile generale ale actionarilor/asociatilor si ale consiliului de administratie
 • mediere si identificare a celor mai bune solutii pentru rezolvarea disputelor dintre asociati.
 • fuziuni si achizitii, participatii de capital, preluari de societati comerciale, restructurari de capital, dizolvari, divizari, restructurari
 • consultanta juridica, redactarea/revizuirea documentelor aferente, due diligence juridic
 • reprezentare in fata unor organe sau institutii de stat sau judecatoresti, cum ar fi: Consiliul Concurentei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM), Banca Nationala a României (BNR), Registrul Comertului, instantele judecatoresti, autoritati fiscale.

Drept Public

 • consultanta si servicii specifice privind acordarea, modificarea si transferul de concesiuni si licente
 • reglementari privind protectia mediului, avize si autorizatii de mediu, reglementari privind achitiile publice
 • expertiza in domeniul contencios-adminitrativ privind obtinerea sau anularea autorizatiilor de construire, a PUZ-urilor, a actelor administrative emise de autoritatile publice precum si reprezentarea partii afectate in litigiile din fata instantelor.

Drept Bancar

 • asistenta si consultanta juridica in legatura cu împrumuturi sindicalizate, contracte de împrumut, diverse documente bancare, garantii, reglementari valutare, precum si in legatura cu alte tranzactii financiare.
 • asistenta si reprezentare in litigiile avand ca obiect clauze abusive si in cele avand ca obiect darea in plata.

Drept Fiscal

 • servicii de consultanta privind impozitarea persoanelor fizice si juridice, taxele vamale, taxa pe valoare adaugata, impozitul prin retinere la sursa pe veniturile rezidentilor straini
 • planificare si structurare din punct de vedere fiscal a operatiunilor comerciale si investitiilor, precum si asistarea clientilor in dispute si litigii cu autoritatile fiscale.
 • expertiza si in problematica evitarii dublei impuneri atunci cand avem de a face cu o relatie fiscala cu element de extraneitate.

Tranzacții imobiliare

 • asistenta juridica cu privire la achizitia, vânzarea, închirierea sau oricaror alte tipuri de tranzactii cu bunuri imobiliare, incluzând verificarea situatiei juridice a bunului respectiv, întocmirea documentelor de vânzare / cumparare / închiriere precum si altor acte necesare, asistarea clientului in fata autoritatilor competente.

Litigii

 • Echipa noastra are o experinta litiganta de peste 17 ani. In toata aceasta perioada am reprezentat clientii in fata instantelor judecatoresti si arbitale din Romania. Avand in vedere experienta profesionala am reprezentat clientii in fata instantelor indiferent de gradul de jurisdictie.

Drept Sportiv

 • consultanta de specialitate in domeniul sportiv privind interpretarea si aplicarea normelor si regulamentelor sportive.
 • Asistenta si reprezentanta juridica in fata federatiilor nationale sau a organismelor sportive

Dreptul Muncii

 • consultanta si asistenta privind legislatia muncii si protectiei sociale, inclusiv in ceea ce priveste persoanele fizice straine care lucreaza in România, precum si persoanele fizice romane care lucreaza in strainatate
 • întocmirea / revizuirea documentelor juridice de dreptul muncii (de exemplu contracte de munca, preavize), consiliere si asistenta la angajari de personal si la întocmirea si implementarea programelor de restructurare, asistenta juridica in legatura cu litigii de munca
 • rezolvarea pe calea amiabila sau judiciara a conflictelor de munca sau in cele privind restructurile de personal;

Contracte

 • asistenta juridica cu privire la achizitia, vânzarea, închirierea sau oricaror alte tipuri de tranzactii cu bunuri imobiliare, incluzând verificarea situatiei juridice a bunului respectiv, întocmirea documentelor de vânzare / cumparare / închiriere precum si altor acte necesare, asistarea clientului in fata autoritatilor competente.